Vi er kreative

Logo Sødal Børnehus

 

 

 

Info om dagligdagen i Sødal Børnehus

afd. Rødding

 

 

Børnehuset åbner hver dag kl. 06.25. Der vil være et personale fra vuggestuen og børnehaven og i vil bliver modtaget i cafeen, hvor der efterfølgende tilbydes morgenmad, til de børn som ikke har spist hjemmefra. Fra cafeen, har børnene mulighed for sammen med en voksen, at vinke til deres forældre. Forældrene tjekker børnene ind på nettet når de kommer. Morgenmaden slutter kl. 07.15 og herefter fordeler børnene sig i vores spændende hus, hvor der er rig mulighed for forskellige aktiviteter.

 

Når kl. er ca. 08.30 spiser vi formiddagsmad i cafeen på skift. Formiddagsmaden kan eks. består af boller eller rugbrød, mælk, frugt og grønt samt vand. Der vil være to børn fra søløverne som er ”dagens hjælper”. De hjælper den voksne med at smøre mad til de andre børn. Der vil været et personale tilstede under formiddagsmaden. 

 

Efter endt formiddagsmad går børnene sammen med deres gruppe i gang med de aktiviteter som er planlagt for den pågældende dag. Aktiviteterne kan ses på nettet.

 

De aktiviteter vi planlægger i grupperne, tager udgangspunkt i vores pædagogiske læreplaner, men samtidig ser vi også på, hvad det er som pt. fanger børnenes interesse, og ud fra dette planlægger vi vores aktiviteter.

 

 

Børnehaven i Sødal børnehus er gruppeopdelt og vi er fire grupper indtil søløverne går ud og starter i skolen efter sommerferien. Herefter vil der være tre grupper resten af året, indtil vi igen modtager nye børn til den fjerde gruppe efter nytår.

 

Fra børnene begynder i børnehaven, har de så vidt det er muligt den samme kontakt person. Det tredje år rykker de i skolegruppen. Skolegruppen kalder vi ”søløver”.

 

Børnehaven prioriter udeliv meget højt og vi gør meget brug af bl.a. vores spændende legeplads som giver børnene mulighed for forskellige slags leg som udvikler dem.

Herudover bruger vi meget vores nærmiljø i Rødding, hvor vi har en stor flot sø som vi kan gå tur rundt om. Vi har ligeledes mulighed for at lave nogle arrangementer ved bålpladsen som ligger ved søen. Børnene har mulighed for at undersøge vandet og lege i sandet.

 

Ved siden af børnehaven har vi en skov som vi benytter os af, til små ture, hvor vi kan undersøge forskellige ting i naturen samt dyrelivet.

Rødding hus / kultur centret, samt boldbaner bag børnehaven giver også os, rig mulighed for forskellige aktiviteter.

 

I børnehaven er der tilknyttet en madordning. Børnene får serveret mad fra køkkenet kl. ca. 11.oo. Grupperne er fordelt i huset, hvor de spiser sammen med de voksne fra gruppen. Maden er meget spændende og varieret og vi hygger os sammen omkring måltidet.

Opdateret marts 2020