Årshjul

                                       Logo Sødal Børnehus                                                                         Logo Sødalskolen

 

 

 

Årshjul imellem Sødalskolen og Sødal børnehus

 

 

 1. September/oktober er der forældremøde i børnehaven for de kommende skolebørn. Børnehaven præsenterer årets arbejde med førskolebørn og fortæller lidt om, hvad der forventes af børn, som skal gå i skole. Her udmeldes datoer for overlevering og Goddag skoledag.

   

 2. I oktober er der gensynsbesøg i børnehaven, hvor 0. klasse kommer på besøg i børnehaven. Børnehaveklasselederen tager initiativ til besøget.

 

 1. I god tid inden skolestart holder børnehaven forældresamtaler med forældrene. Vi arbejder vi efter principperne og arbejdsgangene i forhold til TOPI.

   

 2. I januar er der indskrivning til skolen.

 

 1. I foråret besøger personalet fra SFO børnehavens førskolebørn.

   

 2.  I maj/juni besøger børnehaven skole og SFO 3 gange. Den sidste gang hentes børnene i SFO’en, og den dag er der forældrekaffe.

   

 3. I juni er der overleveringssamtaler mellem forældre, børnehave og skole, ud fra TOPI.

   

 4. I juni holdes der Goddag Skoledag, hvor forældre og børn deltager.

   

 5. Hvert år i september afholdes der evaluering af overgangen mellem skole og børnehave, og årshjulet vurderes med henblik på ændringer i det kommende skoleår. Skoleledelsen har ansvar for indkaldelse. Her fastsættes datoer for det kommende år.