Forældrerådet 2020

Forældrerådet består af flg. medlemmer:

Solbrit Feldbak (lederrep.)

Lene Refsgaard (lederrep.)

Louise Bork (personale rep. Løvel)

Lotte Thordal (personale rep. Rødding)

Linda Hornskov(forældre rep. Løvel)

Charlotte T. Nørskov (forældre rep. Løvel)

Christina Jørgensen (forældre rep. Løvel)

Katrine Sørensen (forældre rep. Rødding)

Sarah Jæger (forældre rep. Rødding)

Iben Kjølbye (forældre rep. Rødding)

Suppleanter  Christina Hviid og Marie-Louise L. Nielsen