Forældrerådet 2019

Forældrerådet består af flg. medlemmer:

Solbrit Feldbak (lederrep.)

Lene Refsgaard (lederrep.)

Lisa K. Hørning (personale rep. Løvel)

Anne Lise Tolstrup (personale rep. Rødding)

Bettina Have (forældre rep. Løvel)

Camilla Louise Mortensen (forældre rep. Løvel)

Jannie Jensen (forældre rep. Løvel)

Kristina Munkholm (forældre rep. Rødding)

Sarah Jæger (forældre rep. Rødding)

Iben Kjølbye (forældre rep. Rødding)

Suppleanter  Christina Ejsing-Duun og Sanni Nepper