Traditioner

Vi har i Sødal Børnehus afd. Løvel mange traditioner i løbet af året. Nærmere information om de enkelte arrangementer kommer løbende til forældrene på børnenettet. Ved nogle af disse traditioner er forældre velkomne til at deltage sammen med deres børn. Vi har bl.a. fastelavn, bedsteforældredag og motionsløb. Vi deltager også hvert år i Snapstinget og til 112 dag sammen med en masser andre børn i kommunen..